Zaměstnanci

Autor: Mgr. Irena Grosmanová <grosmanova.i(at)worldonline.cz>, Téma: Zaměstnanci, Vydáno dne: 09. 12. 2006Pedagogičtí pracovníci

Příjmení a jméno - Aprobace

1.Mgr. Albrechtová Vendula - 1. - 5. roč. - www.stránky 1. ročníku
2.Mgr. Grosmanová Irena - Čj, Ov - zástupkyně ředitelky školy
3. Bc. Doskočil Jan - Vv, Pč
4. Krausová Lucie - ŠD
5. Mgr. Křížková Silvia - 1. - 5. roč.
6. Mgr. Kyselová Monika – Čj, Aj
7. Mgr. Lukešová Petra - 1. - 5. roč. - www.stránky 4. ročníku
8. Lulková Dita - vychovatelství, učitelství MŠ
9. MUDr. Marešová Olga - 1. stupeň
10. Mgr. Mládková Alena – Z, Fy - výchovná poradkyně
11. Mgr. Nýdrlová Hana - M, Z
12. Ryšavá Dana, DiS. - školní asistentka
13. Mgr. Řehořek Ladislav - Ov, D - metodik prevence
14. Šnorbert Jan - asistent pedagoga
15. Mgr. Vanclová Jana - 1. - 5. roč.
16. Mgr. Zahálková Kateřina - 1. - 5. roč. - ředitelka školy

Učitelé ve šk. roce 2006/2007


Učitelé ve šk. roce 2005/2006


Zaměstnanci na MD

17. Mgr. Boháčová Helena - 1. - 5. roč.
18. Mgr. Doskočilová Anna - 1. - 5. roč.

Nepedagogičtí pracovníci

19. Adolfová Petra - chůva
20. Horký Pavel - školník
21. Chrtková Lidmila - ukl.
22. Bc. Kužel Jiří - správce ICT
23. Tabulková Zdeňka - ukl.

Zaměstnanci MŠ

24. Horáčková Ivana - učitelství MŠ
25. Horáčková Petra - učitelka MŠ
26. Jakoubková Lenka - učitelství MŠ
27. Petráková Gabriela - učitelství MŠ, ukl.