Zápis do 1. ročníku

Autor: Mgr. Irena Grosmanová <grosmanova.i(at)worldonline.cz>, Téma: Ostatní, Vydáno dne: 22. 03. 2017Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice, příspěvková organizace

Roztoky u Jilemnice 190, 512 31

Tel. 481 587 217V Roztokách u Jilemnice 14.03.2017


OZNÁMENÍ


Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání se koná v úterý 11.04.2017 od 13.00 hodin do 17.00 hodin v budově ZŠ.

Rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Zápis do 1. ročníku proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Pozvánka k zápisu