Výuka náboženství

Autor: Mgr. Irena Grosmanová <grosmanova.i(at)skolaroztoky.cz>, Téma: Základní informace, Vydáno dne: 10. 09. 2019

Informace o výuce náboženství

Nabízíme žákům možnost výuky náboženství panem farářem R. D. Mgr. Jiřím Jakoubkem.

(Den a hodina výuky budou stanoveny na základě předběžného zájmu rodičů a možností pana faráře.)